Przedszkole Skarb Malucha
Skarbka z Gór 59D, Warszawa