Akademia Przedszkolaka Max
Al. Kilińskiego 12, Płock