Przedszkole Publiczne nr 9
Kostki Napierskiego 13 , Polska