Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii
Ceków-Kolonia , Ceków-Kolonia