Przedszkole Publiczne nr 16
os. Pułanki 6 , Polska