Publiczne Przedszkole nr 12
Cieszyńska 148 , Polska