Publiczne Przedszkole nr 2
Marii Konopnickiej 1 , Polska