Przedszkole Publiczne nr 9
Armii Ludowej 33 , Polska