Przedszkole nr 6
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27 , Polska