Publiczne Przedszkole nr 19
Prof. A. Krzyżanowskiego 20 , Polska