Przedszkole Publiczne nr 4
Śniadeckich 18 , Polska