Przedszkole Publiczne nr 10
Staroniwska 45 , Polska