Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich
Kardynala Wyszyńskiego 6 , Polska