Publiczne Przedszkole nr 18
Sławięcicka 96b, Polska