Przedszkole Publiczne nr 24 w Radomiu
Powstańców Sląskich 9 , Polska