Przedszkole Publiczne nr 19
Batalionów Chłopskich 18, Polska