Przedszkole Publiczne nr 17
Zbrowskiego 10 , Polska