MIEJSKIE Przedszkole nr 5
8-GO SIERPNIA 1 D , Polska