Samorządowe Przedszkole nr 180
Telimeny 7 , Polska