Samorządowe Przedszkole nr 177
os. Kombatantów 13 , Polska