Samorządowe Przedszkole nr 154
Kurczaba 19 , Polska