Samorządowe Przedszkole nr 131
0siedle Złotego Wieku 13 , Polska