SAMORZĄDOWE Przedszkole nr 102
OŚ SZKOLNE 31, Polska