Przedszkole Samorządowe nr 90
Ks. Wl.Gurgacza 1 , Polska