Przedszkole nr 8 im. Jana Brzechwy
Legionów Polskich 12 , Polska