Miejskie Przedszkole nr 21
Rydza Śmigłego 5 , Polska