Publiczne Przedszkole nr 12
Oś Konstytucji 3 Maja  , Polska