Publiczne Przedszkole nr 1
Bohaterów Getta 1 , Polska