Miejskie Przedszkole nr 8 w Puławach
C.K. Norwida 4 , Polska