Miejskie Przedszkole nr 7 w Puławach
C.K. Norwida 30 , Polska