Przedszkole Publiczne nr 2
Os. Włókniarzy  11, Polska