Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka
Konstytucji 3 Maja 36, Polska