Punkt Przedszkolny Równe Szanse
Grochowska  9/1, Kołobrzeg