Przedszkole niepubliczne ABC w Płocku
Graniczna  44G, Płock