Miejski Zespół Żłobków Radomirek- Żłobek Nr 1
Polskiego Czerwonego Krzyża  13, Radom