Olszyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, Olsztyn