Ballandia Park Rozrywki Rodzinnej
Wiączyń Dolny 32A, Łódź