Roboteco - robotyka dla dzieci
plac Czerwca 1976 Roku 2, Warszawa