ZOO Kraków
Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, Kraków