Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności  1, Gdańsk