Przedszkole Gdańskie Lwy
Janusza Meissnera 13, Polska