Przedszkole przy Parafii NMP
Armii Krajowej 26, Polska