Miejskie Przedszkole Nr 8 w Puławach
C.K. Norwida 4, Polska