Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
C.K. Norwida 30, Polska