Przedszkole Wszystkie Skarby Mamy
Kłobucka  23C104, Warszawa