Publiczne Przedszkole nr 16
Jacka Kuronia 2, Olsztyn