Przedszkole Zaczarowany Zamek
Czarnieckiego 112A, Czarna