Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Kutnie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, Kutno