Przedszkole Publiczne Tęczowa Kraina Bolewice (Bolewice)

Przedszkole Publiczne Tęczowa Kraina Bolewice
Adres:
Sportowa 24a, Bolewice
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Opis obiektu

Tęczowa Kraina w Bolewicach jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Przedszkole promuje zdrowy styl życia oraz kładzie nacisk na zwiększenie aktywności ruchowej dziecka, kształci zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem...

Galeria

Kolorowanki