Akademia Rozwoju Dziecka Motylek 1
20 Stycznia 1920 r. 16/1, Bydgoszcz